Selamat Datang ke Laman Web Rasmi Sekolah Kebangsaan Seri Sabak Uni, Parit Raja, Batu Pahat, Johor!


Carta Organisasi

DASAR KUALITI SK SERI SABAK UNI

SK Seri Sabak Uni komited untuk menyediakan dan melaksanakan Pengajaran & Pembelajaran yang berkualiti bagi memenuhi keperluan pelanggan. Adalah menjadi komitmen pihak pengurusan dan semua anggota untuk mematuhi keperluan-keperluan SPSK dan meningkatkan keberkesanannya secara berterusan.

Bagi memastikan tujuan ini, Dasar Kualiti berserta dengan objektifnya disemak semula semasa. Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan untuk memastikan kesesuaiannya yang berterusan. Dasar Kualiti ini disebar luas kepada seluruh anggota SK Seri Sabak Uni melalui media cetak, taklimat pengurusan dan papan kenyataan untuk difahami dan dihayati.

Sila Klik untuk paparan yang lebih jelas
Carta Organisasi Sekolah